Στην έγκριση των κονδυλίων για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε 328.360 εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης ή ενταγμένους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Το ποσό των περίπου 204 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά:

  • 278.000 εργαζόμενους με σύμβαση σε αναστολή το Νοέμβριο.
  • 7.718 εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων.
  • 2.242 επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς και
  • 40.401 εργαζομένους, ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Οκτώβριο.

Πηγή: politisonline.com