Τρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και μία άσκηση στη Μεσόγειο.

Πρόκειται για άσκηση στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, άσκηση στις 19-21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και άσκηση στις 19-20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο. Ανακοινώνονται και οι συντεταγμένες από το τουρκικό Γραφείο Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας.

Η πρώτη NAVTEX για την Μεσόγειο

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)
TURNHOS N/W :1290/20
MEDITERRANEAN SEA
1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;
36 41.94 N – 031 05.03 E
36 31.90 N – 031 01.93 E
36 25.95 N – 031 29.97 E
36 36.95 N – 031 32.93 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.

Οι δύο άλλες NAVTEX για το Αιγαίο

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)
TURNHOS N/W : 1293/20
AEGEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;
40 22.07 N -026 20.03 E
40 35.00 N -026 51.00 E
40 38.98 N -026 48.98 E
40 36.07 N -026 24.48 E
40 35.82 N- 026 20.03 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)
TURNHOS N/W : 1292/20
AEGEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;
40 19.07 N – 026 13.08 E
40 19.07 N – 025 57.97 E
40 36.93 N – 025 57.97 E
40 36.93 N – 026 04.95 E
40 35.75 N – 026 20.00 E
40 22.00 N – 026 20.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

Προτεινόμενα για εσάς

Πηγή: politisonline.com