Ειδική μισθολογική κλίμακα καλλιτεχνικού έργου, με 19 διαβαθμίσεις και βασικό μισθό 1.037 ευρώ, προβλέπει μεταξύ άλλων, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα αιτήματα των καλλιτεχνών του δημοσίου.

Επίσης, προβλέπεται η ένταξη αρρύθμιστων ειδικοτήτων θεάτρου, χορού και κινηματογράφου και η ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού, ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησης.

Την κυβερνητική ρύθμιση αναμένεται να εξετάσει την ερχόμενη Τρίτη το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Τα 3 βασικά σημεία της ΚΥΑ για τους καλλιτέχνες

1. Η διαμόρφωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας Καλλιτεχνικού Έργου (ΚΕ) με 19 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ). Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ΜΚ1 ορίζεται σε 1.037 ευρώ, με δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης.

2. H ένταξη σε αυτήν αρρύθμιστων ειδικοτήτων θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, καθώς και συναφών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κάτι που θα θεραπεύσει χρόνια προβλήματα στον τρόπο αμοιβής σε καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές θέσεις, ιδίως σε ΟΤΑ. (Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά θέσεις που προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς ακολουθείται για αυτές διακριτό προσοντολόγιο.)

3. Η ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους. Ικανοποιείται έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου, λύνεται ένας γόρδιος δεσμός εικοσαετίας, διορθώνεται η στρέβλωση που παγιώθηκε το 2017 με τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: politisonline.com