Περίπου 32 δισ. ευρώ, προβλέπεται να λάβει η Ελλάδα, από τη συμφωνία του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων τα 19,5 δισ. αφορούν σε επιχορηγήσεις και τα 12,5 δισ. σε δάνεια. 

Σε αυτά προστίθενται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021- 2027.

Αξίζει δε, να επισημανθούν οι εξής πτυχές:

  • Το συνολικό πακέτο για την Ελλάδα φτάνει περίπου τα 72 δισ, ευρώ. Οι επιδοτήσεις από το πρόσθετο πρόγραμμα είναι κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα ΕΣΠΑ.
  • Επιπλέον, η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει 12,5 δισ. ευρώ σε δάνεια. Φτάνουμε έτσι  στο ποσό των 32 δισ. ευρώ, για το οποίο είχε γίνει λόγος πριν από δύο μήνες.
  • Πέρα από τα ποσά αυτά η Ελλάδα θα αντλήσει περίπου 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του  μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021- 2027.
  • Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εμπροσθοβαρές, καθώς τo 70% των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πόροι που θα δεσμευτούν τα έτη 2021 και 2022. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευτεί μέχρι το τέλος του 2023.

Χρηματοδοτείται και η στήριξη της οικονομίας των τελευταίων μηνών

  • Αποφασίστηκε αναδρομικότητα επιλεξιμότητας. Δηλαδή, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, οι σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά, μπορεί να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ReactEU και του RRF, υπό την προϋπόθεση ότι επιδιώκουν τους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.
  • Είναι σημαντικό το γεγονός ότι παρά τη μείωσή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,  πετύχαμε δύο πράγματα: Πρώτον, την αύξηση των πόρων που  θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής. Και δεύτερο, να παραμείνουν σταθεροί οι πόροι για τους αγρότες , από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Προτεινόμενα για εσάς

Πηγή: politisonline.com