Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο του 2020, ανέρχονταν στα 725,69 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφωνόταν στα 194,09 ευρώ. 

Τι δείχνουν αναλυτικά, τα στοιχεία για τις συντάξεις του Ιουνίου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις συντάξεις του προηγούμενου μήνα, το πλήθος των συνταξιούχων τον Ιούνιο ανερχόταν σε 2.495.039, ενώ οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης, ήταν 11.132.

Έτσι τον Ιούνιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.417.560 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.762.904 ήταν κύριες, οι 1.246.122 επικουρικές και 408.534 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.287.191.131,05 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Προτεινόμενα για εσάς

Πηγή: politisonline.com