Kατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από δύο δικηγόρους της Ρόδου η πρώτη αίτηση κατά του νόμου 4745/2020 που προβλέπει την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη» (νόμος 3869/2010), δηλαδή τον υποχρεωτικό επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869/2010 που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν μετά την 15-6-2021στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο -μέσω όμως του δικηγόρου του- που έχει κόκκινο δάνειο και έχει υπαχθεί στο καθεστώς προστασίας του «νόμου Κατσέλη». Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών.

Οι Ροδίτες δικηγόροι προσβάλλουν ως αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το νόμο 4745/2020, μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.) 136042ΕΞ/2020, καθώς όπως είναι γνωστό, ευθέως δεν προσβάλλεται κανείς νόμος, αλλά μόνο μέσω αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του νόμου. Η επίμαχη Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζει τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του νόμου 3869/2010 («νόμου Κατσέλη») με τον οποίο παρέχεται η προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Πλήττονται άμεσα με ανεπανόρθωτη ηθική και υλική βλάβη»

Στην αίτηση ακύρωσης οι δύο δικηγόροι, που έχουν πελάτες με «κόκκινα» δάνεια οι οποίοι «πλήττονται άμεσα με ανεπανόρθωτη ηθική και υλική βλάβη», αναφέρουν κατ΄ αρχάς, ότι ο πλέον δημοκρατικός «νόμος Κατσέλη» μετά από απαίτηση των πιστωτών μας και ειδικά της Γερμανίας, ουσιαστικά καταργήθηκε και μάλιστα αναδρομικά με το νόμο 4745/2020, ο οποίος «αποτελεί μνημόνιο αυταρχισμού, αυθαιρεσίας και απόπειρας κατάλυσης του ίδιου του Συντάγματος».

«Ψευδώς και παραπλανητικά» η επίμαχη Κ.Υ.Α. αναφέρει ότι ο νόμος 4745/2020 «ψηφίστηκε τάχα διότι έτσι επέβαλε η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η οποία όμως έχει προβεί σε ακριβώς αντίθετη θέση». Το ΕΔΔΑ, αλλά και η ΕΣΔΑ προστατεύουν «ατομικά δικαιώματα των οικονομικών αδυνάμων πολιτών, που παγιδεύονται από τα πανίσχυρα πιστωτικά ιδρύματα».

Ακόμη, αναφέρουν ότι ο «νόμος Κατσέλη» προβλέπει ότι όσοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία να πληρώσουν τις δόσεις των «κόκκινων» δανείων τους, μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν, εξασφαλίζοντας παράλληλα τόσο τα συμφέροντα των Τραπεζών, όσο και των οφειλετών. Η δε έννοια του «στρατηγικού κακοπληρωτή» αποτέλεσε ένα μεταγενέστερο νομοτεχνικό εφεύρημα, που όμως η ιδιότητα αυτή, «ως αόριστη νομική έννοια, απαιτεί συγκεκριμένη εξειδίκευση», κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων των δανειοληπτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη» που προβλέπει ο νόμος 4745/2020 «εισάγει ανεπίτρεπτα εξαιρετικό δίκαιο με έκδηλο το στοιχείο της στήριξης των συμφερόντων των Τραπεζών και αντιστρατεύεται την αρχή της ισονομίας και της ισότητας», υπογραμμίζουν οι δύο δικηγόροι. Έτσι, με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 1, αλλά και με τα απαιτούμενα στοιχεία για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων αυτών, παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, τα οποία προστατεύονται από τα άρθρα 2 και 9Α του Συντάγματος, προσθέτουν οι δικηγόροι.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται κατάφωρα το συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό κράτος δικαίου, η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 43 του Συντάγματος, καθώς έπρεπε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα και όχι κ.υ.α. για την λειτουργική εφαρμογή του νόμου 4745/2020, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζεται και η ΕΣΔΑ.

Πηγή: politisonline.com