«Στη Μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εισάγονται οι Αιτήσεις Ακύρωσης που άσκησαν οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου («Επιστήμες Υγείας και Ζωής») με το Παλαιό Σύστημα (κατά των Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες αποδίδεται στους υποψηφίους του Παλαιού Συστήματος ποσοστό 9,51% των θέσεων των εισακτέων στο σύνολο των υποψηφίων ημερησίων ΓΕΛ), «λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς τους», όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Διακοπών του ΣτΕ, στις σχετικές Πράξεις της, που εκδόθηκαν αργά το μεσημέρι, σήμερα (13.08.2020)».

Δικάσιμος για τις υποθέσεις ορίζεται η Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020″, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου με το παλαιό σύστημα των Πανελλαδικών προσπαθούν έτσι, να ακυρώσουν δικαστικά τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας που τους δίνουν ποσοστό μόλις 9,51% επί των θέσεων εισακτέων, ενώ το ορθό θα ήταν να αποδοθεί 16,9%.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή:

«Με άλλες Πράξεις της Προέδρου, που εκδόθηκαν, ομοίως, σήμερα, ορίζονται ήδη Εισηγητές για τις Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης των Υπουργικών Αποφάσεων και καλείται η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων «να διαβιβάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το φάκελο και τις απόψεις της Διοίκησης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση». Αναμένεται, εύλογα ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ θα εξετάσει τις Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης και θα αποφασίσει (σε Συμβούλιο-χωρίς ακροατήριο), πριν ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό 9,51% προκύπτει από τη σχέση του αριθμού των Αιτήσεων-Δηλώσεων Συμμετοχής των υποψηφίων με το Παλαιό και με το Νέο Σύστημα, δηλαδή με βάση ένα καθαρά αριθμητικό κριτήριο, χωρίς καμιά αξιολογική κρίση των υποψηφίων που απλώς δηλώνουν συμμετοχή με το Παλαιό ή με το Νέο Σύστημα, χωρίς μάλιστα να απαιτείται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις!!!
Θα μπορούσε, δηλαδή, ύστερα από σχετική -πονηρή- συνεννόηση των αποφοίτων προηγουμένων ετών, να υπάρξουν αθρόες Αιτήσεις-Δηλώσεις Συμμετοχής υποψηφίων με το Παλαιό Σύστημα, οι οποίοι, χωρίς να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα εξασφάλιζαν, υπέρ των υποψηφίων με το Παλαιό Σύστημα, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 9,51%…!!!

Από τους αναρτηθέντες, στις 14.07.2020, στον ιστότοπο του Υπουργείου, Πίνακες «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ» «ΓΕΛ ΝΕΟ (Ημ.)_ΠΑΝ. 2020» και «ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ (Ημ.)_ΠΑΝ. 2020», προκύπτουν, άλλωστε, τα εξής:

(α) Στους 2295 εξετασθέντες υποψηφίους, δηλαδή στο 17,28% του συνόλου των εξετασθέντων υποψηφίων Παλαιού και Νέου Συστήματος, 2295:(2295+10989)x100= 17,28%, της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, που εξετάσθηκαν, με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, στα μαθήματα του 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ», αποδόθηκε, χωρίς καμία αξιολόγηση, με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κριτήριο, «ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων …. που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020», και

(β) Στους 10989 εξετασθέντες υποψηφίους, δηλαδή στο 82,72% του συνόλου των εξετασθέντων υποψηφίων Παλαιού και Νέου Συστήματος, 10989:(2295+10989)x100=82,72%, της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, που εξετάσθηκαν, με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, στα μαθήματα του 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ», αποδόθηκε, χωρίς καμία αξιολόγηση, με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κριτήριο, ποσοστό θέσεων 90,49% «επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων …. που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020».

Αντίθετα, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας την οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας – ίσων ευκαιριών και της αξιοκρατίας (βλ. προηγούμενο Δελτίο Τύπου).

Μέχρι σήμερα, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα ακρόασης που της έχουν υποβάλει οι αιτούντες και δεν έχει απαντήσει στο αίτημά τους για Διοικητική Αναστολή Εκτέλεσης των Αποφάσεών της που προσβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΙΤΙΝΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ».

Πηγή: politisonline.com