Στην έβδομη θέση κατατάσσεται η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εγκεκριμένα έργα και χρηματοδότηση στον «Ορίζοντα Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία κατά τη διετία 2021-2022, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Η έβδομη θέση αφορά τόσο στον αριθμό εγκεκριμένων έργων (829 έργα, μερίδιο Ελλάδας 16,5%), όσο και ως προς την εγκεκριμένη χρηματοδότηση (644,72 εκατομμύρια ευρώ, μερίδιο Ελλάδας 4,5%). Στα έργα συμμετέχουν 505 μοναδικοί ελληνικοί φορείς, ενώ καταγράφονται συνολικά 1.716 συμμετοχές.

Στην κατάταξη προηγούνται οι Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο.

Στα εγκεκριμένα έργα της πρώτης διετίας 2021-2022 συμμετέχουν επιχειρήσεις, τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και άλλοι δημόσιοι φορείς, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Οι συμμετοχές προέρχονται και από τις 13 Περιφέρειες, ενώ οι θεματικές περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, είναι «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα». Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δικτύωση που επιτυγχάνουν οι ελληνικοί φορείς, δημιουργώντας συνεργατικούς δεσμούς με φορείς από 92 χώρες.

Επιπλέον, στην κατάταξη με βάση τον συντονιστικό ρόλο, ο οποίος είναι ένας έμμεσος δείκτης για την αριστεία, την αναγνωρισιμότητα και τη θέση των χωρών και των φορέων στην έρευνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την όγδοη θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ (204 έργα, μερίδιο 4,2%).

Πηγή: politisonline.com