Τη δημιουργία νέου δικτύου, με μικρά ιδρύματα, που θα χορηγούν πιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, είναι έτοιμη να επιτρέψει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τις μικροχρηματοδοτήσεις, μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Ειδικότερα δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι:

  • οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
  • τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και
  • τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Για το θέμα αυτό η αρθρογράφος του economico.gr, Δάφνη Γρηγοριάδη γράφει:

Xρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Χορήγηση δανείων έως και 25.000 ευρώ, έφερε ο νόμος για τις μικρές χρηματοδοτήσεις.  Αφορά μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε “σφιχτή” οικονομική κατάσταση και έχουν αποκλειστεί  ουσιαστικά από τον τραπεζικό δανεισμό. Τα δάνεια, θα εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς όπως την υλοποίηση επενδύσεων, την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, την εκπαίδευση προσωπικού καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως  κεφάλαια κινήσεως ακόμη και  ως εγγυήσεις.

Σκοπός είναι: H  παροχή ρευστότητας σε όσους επιχειρηματίες  ή φυσικά πρόσωπα είναι οικονομικά αδύναμοι και δεν δικαιούνται σύμφωνα με τα τωρινά τραπεζικά κριτήρια  πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. Το ύψος των δανείων (έως 25.000 ευρώ) που θα λάβει κάθε επιχειρηματίας είναι χαμηλό καθώς σκοπός είναι η διευκόλυνση τους στο  να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος της περιόδου του lock down.

Η ανάγκη της αγοράς: Αρκετοί είναι οι κλάδοι στους οποίους  έχει παρατηρηθεί αδυναμία πληρωμών. Κυρίως οι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους είναι εκείνες που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ένα οικονομικό σοκ,  για αυτό και η ανάγκη περαιτέρω στήριξης τους. Αναμένουμε αυξημένη ζήτηση  για χορήγηση μικρών δανείων από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως  στο λιανικό εμπόριο και στην εστίαση. Αυξημένη θα είναι η ζήτηση και από όσους σκέφτονται  να δημιουργήσουν κάτι δικό τους.Το κύμα απολύσεων -όπως και στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008- οδήγησε πολλούς ανθρώπους στο να πάρουν  ρίσκο για  να υλοποιήσουν μια δική τους επιχειρηματική ιδέα , αφού η αναζήτηση νέας  μισθωτής εργασίας   γινόταν όλο και περισσότερο δύσκολη.

Οι κίνδυνοι: Μπορεί να πρόκειται για δάνεια με ευνοϊκότερους όρους όμως ο κίνδυνος που καραδοκεί στο μέλλον είναι η αδυναμία αποπληρωμής τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να επανέλθουν γρήγορα ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις αλλά και  προηγούμενα δάνεια που τυχόν τους είχαν χορηγηθεί.

Το παράδειγμα των ΗΠΑ: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χορηγούνται επίσης δάνεια χαμηλού ύψους για την στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης δάνεια η λήψη των οποίων θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την διάθεση μέρους του ποσού  για την κάλυψη των μισθών των υπαλλήλων και την διατήρηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.  Ο όρος αυτός έχει τεθεί για να μην αυξηθεί η ανεργία και να μην μειωθεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης. Άραγε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα μια τέτοια ιδέα με επιτυχία;

Πηγή: politisonline.com