Σήμερα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.051 δικαιούχων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Η συνολική δαπάνη του 1.475.202,00 €, κατανέμεται ως εξής:

α) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 1.051.914,00 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.253.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 423.288 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 798.Πηγή: politisonline.com