Κι ενώ η πανδημία συνεχίζεται, και αγριεύει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει έμπρακτα ότι δεν αστειεύεται ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών της επιπτώσεων.

Στην «ακτιβιστική» φάση στην οποία εισήλθε με την «ομιλία έναντι του έθνους» (State of the Union address) της Προέδρου της Επιτροπής, σημαντικές πρωτοβουλίες εξαγγέλλονται και ξεκινούν για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου «πακέτου βοήθειας».

Στην πρώτη γραμμή, από πολιτική άποψη, αφού πλέον το Συμβούλιο έκανε το χρέος του, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυο ήταν οι μεγάλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της, πέρα από την υπενθύμιση των προτεραιοτήτων, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι η μάχη κατά της πανδημίας, που έλαβε χώρα στο “Λόγο του Έθνους”.

  • Η διευκρίνιση, οιονεί κατευθυντήρια αλλά στην ουσία δεσμευτική, των κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η κατανομή των χρημάτων του «πακέτου» στις διάφορες χώρες και στους διάφορους τομείς. Τα κριτήρια έχουν μορφή «2 + 3». 2 βασικές προτεραιότητες, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία (37% τουλάχιστον των πόρων) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός (20%).
  • Και τρεις δεύτερης γραμμής, πιο γενικές αλλά πολιτικά επίσης κρίσιμες, που θα μοιρασθούν το εναπομένον 43%: αύξηση παραγωγικότητας, αντιμετώπιση ανισοτήτων, μακροοικονομική σταθερότητα.

Το χρονοδιάγραμμα, παρά τη γρήγορη κίνηση της Επιτροπής, παραμένει ασφυκτικό: η χώρα μας, για παράδειγμα, με το γνωστό κράτος και ρυθμό, θα πρέπει να δεσμεύσει, εντός αυτού του πλαισίου και όχι με δρόμους και γεφύρια εσωτερικής κατανάλωσης, από τα 32 δις που της αναλογούν, το 70% ως το 2022. Και το υπόλοιπο 30% ως το 2023.

Να δεσμεύσει θα πει όχι να «σκεφτεί» ή να «προτείνει», αλλά να έχει έτοιμα ως τις τελευταίες λεπτομέρειες προγράμματα και να έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή. Τουλάχιστον ξέρουμε πού πάμε.

Πηγή: politisonline.com