Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε σήμερα τη δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως τα μαθήματα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, ενώ αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα πανεπιστήμια, στα οποία θα ανήκει και η τελική επιλογή της διά ζώσης ή εξ αποστάσεως διενέργειάς των μαθημάτων,  και καλύπτει ακόμη και μεταπτυχιακά προγράμματα που συγκεντρώνουν λιγότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές. Σε όσα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις, προβλέπεται αυτά  να διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, ανέφερε τα εξής: «Η στόχευση είναι σαφής: επιθυμούμε να διευρύνουμε περαιτέρω τη δυνατότητα να επεκταθεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα προπτυχιακά μαθήματα και ιδιαίτερα στα πρώτα έτη (1ο, 2ο), καθώς είναι σημαντικό οι νέοι φοιτητές να προσαρμοστούν στο νέο γι’ αυτούς ακαδημαϊκό περιβάλλον».

Από το υπουργείο επισημάνθηκε ότι, εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές, και οι δευτεροετείς έχουν μείνει ένα εξάμηνο μακριά από τις σχολές τους, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη να επεκταθεί η φυσική παρουσία τους στα πανεπιστήμια.

Ο υπουργός επεσήμανε μάλιστα ότι οι υγειονομικές συνθήκες επιβάλλουν διαρκή ευελιξία  στις επιλογές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αναφέροντας: «Aφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των πανεπιστημίων και δίνουμε άμεσα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε κάθε στάδιο διαχείρισης της πανδημικής κρίσης».

Πηγή: politisonline.com