Παράταση στα μέτρα αναστολής καταβολής δόσεων (moratoria), έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 αποφάσισαν να δώσουν οι τράπεζες, διευκολύνοντας περαιτέρω νοικοκυριά και  επιχειρήσεις, που προσπαθούν να επιβιώσουν στη μετά Covid-19 εποχή.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Eνωση Τραπεζών (ΕΕΤ), τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-μέλη της, προσηλωμένα στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση και να χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

«Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεολυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020», τονίζει χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις, ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα».

Υπενθυμίζεται ότι η διευκόλυνση αφορά σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση και τα δάνειά τους ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.

Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα (εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις), προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων και έλαβαν την ενίσχυση των 800 ευρώ.

Αυτό, πάντως, που οφείλουν να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι πως η περίοδος αναστολής είναι έντοκη, γεγονός που σημαίνει ότι οι τόκοι που αναλογούν σε αυτή θα προστεθούν στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της οφειλής στο τέλος της περιόδου αναστολής. Παράλληλα, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου παραμένει αμετάβλητη.

Πηγή: politisonline.com