Το πρώτο βήμα για την ολική ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διυπουργική Επιτροπή που ενέκρινε την αίτηση του Πολυτεχνείου για ένταξη στον κατάλογο των έργων ΣΔΙΤ.

Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, αναγκαίο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα μέσω της διαδικασίας υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Οι οριστικές μελέτες και οι μελέτες εφαρμογής για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας εκπονήθηκαν από το Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και παραδόθηκαν στο ΕΜΠ μέσω δωρεάς.

Μετά την έγκριση ΣΔΙΤ ακολουθεί η διαδικασία επιλογής των συμβούλων (χρηματοοικονομικός, νομικός, τεχνικός), οι οποίοι θα δρομολογήσουν μαζί με το ΕΜΠ τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής και ανάδειξης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, ανακαίνιση και συντήρηση της Φοιτητικής Εστίας της Πολυτεχνειούπολης
Ζωγράφου για είκοσι οκτώ (28) έτη. Η κατασκευαστική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει δύο (2) έτη. Έτσι, ένα εμβληματικό έργο για την πανεπιστημιακή κοινότητα της Αθήνας αναμένεται να αλλάξει ριζικά τη σημερινή αποκαρδιωτική εικόνα της Φοιτητικής Εστίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πρύτανη του ΕΜΠ Ανδρέα Μπουντουβή: «Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης απαντά στις ανάγκες των δικαιούχων σίτισης, στέγασης και φιλοξενίας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που συνάδουν με την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών διαβίωσης. Η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησής του».

Πηγή: politisonline.com