Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου την αποδέσμευση του πρώτου πακέτου ενίσχυσης των 750 δισ. ευρώ προς τα κράτη – μέλη, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε από τις Βρυξέλλες επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα πάρει περισσότερα από 19 δισ. ευρώ, από τα 32 δισ. ευρώ που της αναλογούν συνολικά, σε απ’ ευθείας επιδοτήσεις.

Ως προς τους χρόνους αποδέσμευσης, στην πρώτη φάση της κατανομής, η Ελλάδα θα λάβει 12,612 δισ. ευρώ (70% το 2021 και 2022) και 3,631 δισ. ευρώ στη 2η φάση (30%, το 2023).

Ακόμη δεν προσδιορίζονται τα υπόλοιπα ποσά που μένει να λάβει κάθε χώρα, αφού πρέπει πρώτα να κατατεθούν τα σχέδια του κάθε κράτους – μέλους στην Κομισιόν και να εγκριθούν.

Η κατάθεση των εθνικών σχεδίων για την πρώτη φάση των εκταμιεύσεων θα πρέπει να ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.

Στην πρώτη γραμμή πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Ως προς την κατανομή των κονδυλίων, από τα κονδύλια που θα πάρει η Ελλάδα τουλάχιστον το 37% πρέπει να διοχετευθεί σε πράσινες επενδύσεις και τουλάχιστον το 20% σε επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα.

Η αναλογία αυτή ανεβάζει πάνω από τα 18 δισ. ευρώ τα συνολικά ποσά που θα διοχετευθούν σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.

Οι 7 τομείς που θα χρηματοδοτηθούν

Στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν υποδεικνύει επτά τομείς στους οποίους πρέπει να κατευθυνθούν τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης:

  • Ενεργοποίηση — Προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ανακαίνιση — Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
  • Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — Προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.
  • Σύνδεση — Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
  • Εκσυγχρονισμός — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας.
  • Κλιμάκωση — Αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.
  • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση δεξιοτήτων — Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Η Επιτροπή καλεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ούτως ώστε ο μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λήγει στις 30 Απριλίου 2021. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά προσχέδιά τους από τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: politisonline.com