Συστάσεις για την χρήση του εμβολίου της Moderna εξέδωσε σήμερα η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ανοσοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η επιτροπή, σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ από το Στρασβούργο, συνιστά τη χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου (100 μg, 0,5 ml η καθεμία) με διάστημα 28 ημερών μεταξύ των δόσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και επιβάρυνσης κρουσμάτων σε μια χώρα, το διάστημα μεταξύ των δόσεων μπορεί να επεκταθεί σε 42 ημέρες. Τα αποδεικτικά στοιχεία για αυτό δεν είναι ισχυρά, αλλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο διάστημα στις κύριες αναλύσεις της δοκιμής Φάσης 3 της Moderna, ενώ δεν συνιστά επίσης τη μείωση κατά το ήμισυ της δόσης.

Το εμβόλιο θα πρέπει επίσης να χορηγείται μόνο σε περιβάλλον όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί η αναφυλαξία, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη, εκτός εάν το όφελος από τον εμβολιασμό μιας εγκύου γυναίκας υπερτερεί των πιθανών κινδύνων εμβολίου, όπως σε εργαζόμενους στην υγεία με υψηλό κίνδυνο έκθεσης και σε έγκυες γυναίκες με συννοσηρότητες που τις τοποθετούν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρό COVID-19.

Η επιτροπή τονίζει παράλληλα την έλλειψη δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου στις θηλάζουσες γυναίκες, αλλά δεδομένου του μηχανισμού δράσης του εμβολίου, θεωρεί ότι είναι απίθανο να ενέχει κίνδυνο και προτείνει στις θηλάζουσες που ανήκουν σε μια ομάδα που συνιστάται για εμβολιασμό, π.χ. εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, να προσφέρεται εμβολιασμός.

Συνιστά επιπλέον να προσφερθεί εμβολιασμός ανεξάρτητα από το ιστορικό ενός ατόμου με συμπτωματική ή ασυμπτωματική μόλυνση SARS-CoV-2. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν επί του παρόντος ότι η συμπτωματική επαναμόλυνση εντός 6 μηνών από την αρχική μόλυνση είναι σπάνια. Έτσι, στο πλαίσιο της περιορισμένης προσφοράς εμβολίων, τα άτομα με τεκμηριωμένη με PCR λοίμωξη SARS-CoV-2 τους προηγούμενους 6 μήνες μπορούν να επιλέξουν να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό μέχρι το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου.

Όσον αφορά τους ταξιδιώτες, η επιτροπή συνιστά την τρέχουσα περίοδο που υπάρχει περιορισμένη προσφορά εμβολίων, να αποφεύγεται ο προνομιακός εμβολιασμός διεθνών ταξιδιωτών καθώς αυτό αντιβαίνει στην αρχή της δικαιοσύνης. Λόγω αυτού αλλά και της έλλειψης στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης, η επιτροπή προς το παρόν δεν συνιστά εμβολιασμό COVID-19 για ταξιδιώτες εκτός εάν είναι επίσης μέρος μιας ομάδας υψηλού κινδύνου που προσδιορίζεται στον χάρτη πορείας προτεραιότητας της ΠΟΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (SAGE) για την Ανοσοποίηση αποτελείται από 26 εμπειρογνώμονες που έχουν εξετάσει όλες τις πτυχές είναι επιφορτισμένη με την παροχή συμβουλών στον ΠΟΥ για γενικές παγκόσμιες πολιτικές και στρατηγικές, που κυμαίνονται από εμβόλια και τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, έως εμβολιασμό και τους συνδέσμους της με άλλες παρεμβάσεις στην υγεία.

Πηγή: politisonline.com