Νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κίνητρα σε επιχειρήσεις για έρευνα στο 5G – Ταχύτερη εξυπηρέτηση με ασφάλεια για τους πολίτες – Politis Online

Πηγή: politisonline.com