Με… φόρα συνεχίζει ο Προϋπολογισμός του 2023, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις για τα φορολογικά έσοδα έχουν πάει προ πολλού περίπατο.  

Ενδεικτικό είναι ότι ενώ η αρχική πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικών ήταν πως στο «κλείσιμο» του πενταμήνου θα είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ, το… κοντέρ έχει γράψει πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ!

Προφανές είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις τουριστικές εισπράξεις 19-20 δισ. ευρώ και μόλις ενσωματωθούν πλήρως οι θετικές επιπτώσεις από τη «βουτιά» του ενεργειακού κόστους, ακόμα και η αναθεωρημένη εκτίμηση του Προγράμματος Σταθερότητας για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% θα αποδειχθεί λίαν συντηρητική.

Προϋπολογισμός: Τα πρώτα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το ΓΛΚ, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22,954 δισ. ευρώ, όντας αυξημένα κατά 2,005 δισ. ευρώ ή 9,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, όσο και από την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,707 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 459 εκατ. ευρώ από τον στόχο, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ, τον μήνα Μάρτιο στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων ποσού 220 εκατ. ευρώ περίπου, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο Κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,950 δισεκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 240 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδικά όσον αφορά στο Μάιο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,151 δισεκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 438 εκατ. ευρώ ή 9,3% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 579 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 70 εκατ. ευρώ από τον στόχο (509 εκατ. ευρώ).

Στο πεδίο των δαπανών, ξεχωρίζουν η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 502 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 3,877 δισεκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση στόχου ύψους 87 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 62 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece.

Πηγή: politisonline.com