Εύθραυστη αγορά εργασίας, με υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, καταγράφει μελέτη των επιστημονικών συνεργατών της ΓΣΕΕ, για την επομένη της υγειονομικής κρίσης.

Η Ελλάδα, καταγράφει την 5η χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη ως προς την μείωση των ωρών εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό αναστολής εργασίας και από τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας.

Επίσης, καταγράφει την 6η χειρότερη επίδοση ως προς τη μείωση του μέσου μισθού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού, ενώ αποτυπώνει το υψηλότερο ποσοστό ανενεργών -επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά- νέων, στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της Συνομοσπονδίας Εργατών:

Η μείωση των ωρών εργασίας στην χώρα μας ,ανήλθε στο 12,6%. Πρόκειται για την πέμπτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, εκτιμά ότι το κόστος των μειωμένων ωρών, ισούται με περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αντιστοιχεί περίπου στο 11% του εργατικού δυναμικού.

Η Ελλάδα, είναι το κράτος με τον μεγαλύτερο αριθμό αναστολής εργασίας, καλύπτοντας περίπου το 27% των μισθωτών.

Παράλληλα, καταγράφεται δραστική μείωση εισοδημάτων, όταν στη χώρα μας -ήδη από το 2019- έχει αποτυπωθεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας.

Η αναστολή συμβάσεων συμπιέζει δραστικά το εισόδημα των εργαζομένων και παράλληλα αμβλύνει μεσοπρόθεσμα την πραγματική εικόνα της ανεργίας. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ελλάδα κατείχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εργαζόμενοι σε αναστολή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή με μείωση εισοδήματος κατά 50%.Αποτέλεσμα η αύξηση των “οικονομικά μη ενεργών”, αντί για τους ανέργους.

Το εμπόριο, η εστίαση, τα καταλύματα, οι μεταφορές και η αποθήκευση, είναι οι κλάδοι με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και μεταβλητότητας κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Εντονότερα επλήγησαν από την ανεργία οι ηλικιακές κατηγορίες 15-19 και 25-29, καθώς και οι γυναίκες.

Εξάλλου, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μη ενεργών -επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά- νέων.

Έξι στους δέκα ημιαπασχολούμενους (εκ των οποίων 4 άνω των 30 ετών) δεν μπορούν να βρουν εργασία με πλήρες ωράριο.

Επιπλέον, στην χώρα μας αποτυπώνεται η έκτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, ως προς τη μείωση του μέσου μισθού με παράλληλο περιορισμό της αγοραστικής δύναμης. Οι κλάδοι με εντονότερη υποχώρηση αποδοχών είναι η γεωργία, η μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο, η εστίαση, τα καταλύματα, οι μεταφορές, οι Τέχνες και η ψυχαγωγία.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μισθών, καταγράφεται στα κλιμάκια έως 500 ευρώ και από 701 έως 900 ευρώ.

Πηγή: politisonline.com