Παρατείνεται το νησιωτικό ΦΠΑ έως 30 Ιουνίου 2021 στα νησιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το μέτρο διευκόλυνσης αφορά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω.

Όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ, τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 2019-2020 (αναφορικά με τον μέσο όρο διαμενόντων στις δομές), όπου οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης συνεχίζουν να ισχύουν, όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η απόφαση επικαλείται το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα 1.6.2018 έως 31.5.2019 υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου.

Πηγή: politisonline.com