Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας για τις «Τάσεις του Επιχειρείν» σύμφωνα με την όποια συνεκτιμώντας τις συγκρατημένες προσδοκίες εξαγωγικών παραγγελιών και την υφεσιακή πίεση σε βασικές αγορές της Ευρώπης, οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται σε ήπια ανοδικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του 2023.

Αναλυτικά σημειώνεται πως «σημαντική άνοδο της τάξης του 7% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών σε πραγματικούς όρους (22% σε ονομαστικούς) κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2022 – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας – ενισχύοντας το μερίδιό τους έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

Ωστόσο, μια σταδιακή κόπωση διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με τοΝ ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών να επιβραδύνει στο 4,6% στο τρίμηνο Αύγουστος-Οκτώβριος 2022 (από 7,5% κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους).

Εμβαθύνοντας περισσότερο στη δομή των εξαγωγικών ροών, παρατηρείται ότι:

  • Αυξημένη διείσδυση εντοπίζεται σε αγορές εκτός Ευρώπης όπως Μέση Ανατολή, ενώ ο βασικός προορισμός της Δυτικής Ευρώπης συνεχίζει – αν και με μειωμένη δυναμική – την ανοδική του πορεία σε μεγάλο αριθμό κλάδων, επιβεβαιώνοντας την ευρεία βάση της εξαγωγικής μας ανόδου.
  • Βασικοί πυλώνες της εξαγωγικής ανόδου ήταν i) κλάδοι υψηλής τεχνολογίας (μηχανήματα και φάρμακα) με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 14-20% (συμβατούς με την ευρωπαϊκή τάση) καθώς και ii) κλάδοι μέσης τεχνολογίας (κυρίως χημικά και μέταλλα) που ενίσχυσαν τα διεθνή μερίδιά τους (με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4-9% στην πλειοψηφία των γεωγραφικών περιοχών). Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη επιβράδυνση φαίνεται να είναι κυρίως αποτέλεσμα των αδύναμων επιδόσεων σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας όπως ένδυση, υφάσματα (κυρίως βαμβάκι) και τρόφιμα.
  • Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αναλυτικό επίπεδο 129 προϊόντων (με κάλυψη του 85% των συνολικών εξαγωγών), πάνω από το ½ πέτυχαν ανοδικό μερίδιο έναντι ευρωπαίων ανταγωνιστών, με το 20% να το επιτυγχάνει με παράλληλη αύξηση σχετικών τιμών (ποσοστό παρόμοιο με τον μεσοπρόθεσμο μέσο όρο). Όσον αφορά την επεκτατική στρατηγική, εντοπίζουμε ότι η πλειοψηφία των κλάδων (τόσο υψηλής-μέσης όσο και χαμηλής τεχνολογίας) στοχεύει στη διεκδίκηση όγκων διεθνούς αγοράς (έστω με μειωμένη σχετική τιμή).

Όπως επισημαίνεται, συνεκτιμώντας τις συγκρατημένες προσδοκίες εξαγωγικών παραγγελιών και την υφεσιακή πίεση σε βασικές αγορές της Ευρώπης, οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται σε ήπια ανοδικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του 2023.

Τέλος για την επόμενη πενταετία, βάσει των εκτιμήσεων της μελέτης, οι εξαγωγές μπορούν να σημειώσουν μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5-6%, με προοπτική επιπλέον ώθησης της τάξης του 3% ετησίως σε περίπτωση που η Ελλάδα βελτιώσει τις επιδόσεις της σε έρευνα και ανάπτυξη (προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) στηρίζοντας έτσι περαιτέρω την εξαγωγική δυναμική προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Πηγή: politisonline.com