Ορισμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Messenger τις τελευταίες ώρες, καθώς η ανταλλαγή μηνυμάτων φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με πολλούς χρήστες, η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα στη χώρα μας. Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο για τους χρήστες της εφαρμογής, όσο και για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Επισημαίνεται ότι η σελίδα του Facebook λειτουργεί κανονικά, καθώς με βάση τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι δυσκολίες πρόσβασης αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.Πηγή: politisonline.com