Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σπάνιο είδος, με μόλις 12 καταγραφές σε όλον τον κόσμο, και ανήκει σε μια ομάδα σπάνιων κεφαλόποδων με ξεχωριστή μορφολογία. Τοποθετούνται στο γένος Magnapinna και στην οικογένεια Magnapinnidae.

Ζουν σε βάθος από 1.000 έως 4.000 μέτρα και η παρατήρησή τους μπορεί να γίνει μόνο με ρομποτικά βαθυσκάφη και ρυμουλκούμενη κάμερα, σε βάθη μεταξύ των 950 και 3.250 μέτρων, όπου οι επιστήμονες εντόπισαν το εν λόγω πλάσμα πέντε φορές, κατά τη διάρκεια δύο ερευνών, το 2015 και το 2017.

Πηγή: politisonline.com