Στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για το κτίριο του νέου Βουστασίου, καθώς και στην εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών για τα δίκτυα υποδομής στο τέως βασιλικό κτήμα στο Τατόι, προϋπολογισμού 106.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Το σύνολο των μελετών περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, αφού προηγηθεί ψηφιοποιημένη απεικόνιση του κτηρίου. Το προϊόν της ψηφιοποίησης είναι απαραίτητο για την εκτίμηση της στατικής κατάστασης του κτιρίου και τον ακριβή προσδιορισμό της έκτασης και της ποιότητας των φθορών του εσωτερικά και εξωτερικά.

Η ψηφιακή σάρωση και η γεωτεχνική μελέτη θα παραδοθούν σε διάστημα 30 ημερών, ενώ η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε διάστημα 60 ημερών».

Αυτά πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του εμβληματικού σχεδίου ανάπλασης του τέως βασιλικού κτήματος στο Τατόι προχωρά «με προσήλωση στο πρόγραμμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα».

10+1 Φωτογραφίες εγκατάλειψης από τα βασιλικά κτήματα Τατοΐου

Όπως σημειώνει η ίδια ανακοίνωση, το σύνολο των έργων «Εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση του κτιρίου του νέου Βουστασίου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου» και «Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών για τις μελέτες των Δικτύων Υποδομής στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου», θα πραγματοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο του 2021.

Το κτίριο του νέου Βουστασίου μάλιστα το οποίο βρίσκεται στην επονομαζόμενη Αγροτική Ενότητα του κτήματος και περατώθηκε το 1952, είναι εκείνο, που αντικατέστησε το παλαιότερο κτίσμα του βουστασίου που βρίσκεται βορειότερα, καθώς το τελευταίο δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης αγροτικής παραγωγής του κτήματος εκείνη την περίοδο.

Αποτελεί σημαντικό μεταπολεμικό κτίριο του κτήματος και ως πιθανός δημιουργός του αναφέρεται ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Γκίνης.

Τα τελευταία χρόνια εντός του κτιρίου φυλάσσονται αντικείμενα που ανήκαν στην τέως βασιλική οικογένεια και έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. Τα αντικείμενα αυτά  τώρα απομακρύνονται προς φύλαξη, ώστε να καταστεί δυνατή και  η υλοποίηση των μελετών.

Πηγή: politisonline.com