Σε 538 πλοία με ολική χωρητικότητα 6.113.563 κόρους ανήλθαν τα πλοία που επισκευάστηκαν πέρυσι από την ελληνική βιομηχανία επισκευής πλοίων, σημειώνοντας μείωση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 10,9% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018, σημειώθηκε αύξηση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 20,9% στην ολική χωρητικότητα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών.

Συγκεκριμένα, το 64,3% των επισκευασθέντων πλοίων (346 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.290.456 κόρων επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 35,7% των επισκευασθέντων πλοίων (192 πλοία) ολικής χωρητικότητας 1.823.107 κόρων εντός δεξαμενών.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών παρουσίασε μείωση 11,7% και η ολική χωρητικότητά τους μείωση 9,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία το 2019. Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εντός δεξαμενής το 2020 ήταν ίδιος με αυτόν του 2019, ενώ η ολική χωρητικότητα των εν λόγω πλοίων ήταν μικρότερη κατά 14,6%.Πηγή: politisonline.com