Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2 ο τρίμηνο του 2022.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το 2 ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%.

1_3

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021.

2

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το 2ο τρίμηνο 2022 αντανακλούν την επίπτωση στο ΑΕΠ της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές:

o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022.

o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022.
o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,6%.

2. Ετήσιες μεταβολές

o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.
o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 20,8% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 47,4%.

o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,3%.

aep
aep2

Tα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι, την ώρα που στην Ευρώπη μαζεύονται «μαύρα σύννεφα» ύφεσης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε ρυθμούς ανάπτυξης και τους επόμενους μήνες, δεδομένης της ισχυρής επίδοσης του τουριστικού τομέα στο γ’ τρίμηνο αλλά και των δράσεων του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης ή του νέου ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, η διατήρηση των θετικών ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ διευκολύνουν, αν μη τι άλλο, την κυβέρνηση στην προσπάθεια οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το εντεινόμενο κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα.

Πηγή: politisonline.com