Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει για όλο το 2021, περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Η μείωση, αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και ισοδυναμεί με αύξηση στις αποδοχές τους, ανάλογα με το μηνιαίο μισθό.

Αναλυτικότερα, βάσει άρθρου 31 του ν. 4756/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται ως εξής:

  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Έτσι, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας υποχωρεί σε 2,4% και κατανέμεται ισομερώς κατά 1,2% σε εργοδότη και εργαζόμενο. Η μείωση αυτή αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων όπως είναι για παράδειγμα ο ειδικός λογαριασμός ανεργίας του τ. ΤΣΠΕΑΘ.
  • Κατά 0,30 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Η μείωση είναι κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 %, που επιμερίζεται σε 0,06 % από την πλευρά του εργοδότη και 0,10 % από την πλευρά του εργαζόμενου.
  • Κατά 0,85 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζομένου, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,35% και επικεντρώνεται στο ασφάλιστρο υπέρ του τ. ΟΕΚ.

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι για συγκεκριμένους συνδικαλιστικούς φορείς μπορεί να αποδίδεται πόρος ΛΑΕΚ, μέχρι 35% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη εισφορά αφορά ως πόρο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και τα ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με συμμετοχή ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΒΕ.

Από τη μείωση εισφορών, εξαιρούνται το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Πηγή: politisonline.com