Η Ελλάδα θα έχει φέτος ανάπτυξη 3,8% του και 5% το 2022 προβλέπει το ΔΝΤ. Εκτιμά μάλιστα ισχυρή ώθηση στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, κατά 6,9%.

Οι προβλέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο των Εαρινών Εκθέσεων του Ταμείου και είναι ελαφρώς χαμηλότερες απ´ τις προηγούμενες χειμερινές που προέβλεπαν ανάπτυξη φέτος 4.1%. Ωστόσο αυξάνει τη μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας στο 1.4% του ΑΕΠ το 2026 σε σχέση με ανάπτυξη της τάξης 1% που έβλεπε σταθερά ως μακροπρόθεσμη προοπτική ως τώρα.

Αναφορικά με την πορεία της ανεργίας το ΔΝΤ αναμένει ότι φέτος θα ανέλθει στο 16,6% (από 16,4% έναν χρόνο πριν) και εκτιμά μείωσή της στο 15,2% το 2022.

Ο πληθωρισμός από 0.2% φέτος αναμένεται να κλείσει στο 0.8% το 2022.Πηγή: politisonline.com