Δέσμη φορολογικών μέτρων για την περίοδο 2021-2024, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας έμφαση στο δίπτυχο «δικαιοσύνη και απλούστευση»

Τα μέτρα παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος, Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, καθιστώντας σαφές, ότι αυτά αποσκοπούν:

  • Στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, με την εντατικοποίηση της καταπολέμησης των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών,
  • τον περιορισμό του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού
  • την άρση των φορολογικών εμποδίων και των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους φορολογούμενους
  • την αύξηση της φορολογικής διαφάνειας.

Παράλληλα, προβλέπεται η απλούστευση των φορολογικών κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η άρση των φορολογικών εμποδίων και των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους φορολογούμενους σε πολλούς τομείς, ώστε να είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν στην ενιαία αγορά.

Στόχος ο περιορισμός του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού

Η δέσμη φορολογικών μέτρων αποτελείται από τρεις χωριστές, αλλά συναφείς πρωτοβουλίες:

  • Το σχέδιο δράσης για τη φορολογία: Περιλαμβάνει 25 χωριστές πρωτοβουλίες μέχρι το 2024, ώστε να καταστεί η φορολογία απλούστερη και δικαιότερη κατά τα επόμενα έτη και να προσαρμοστεί καλύτερα στη σύγχρονη οικονομία.
  • Διοικητική συνεργασία Η πρόταση για τη διοικητική συνεργασία επεκτείνει τους κανόνες φορολογικής διαφάνειας της Ε.Ε. στις ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι ώστε όσοι αποκομίζουν κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί.
  • Φορολογική διακυβέρνηση: Η δράση επικεντρώνεται στην προώθηση της δίκαιης φορολογίας και στην καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού, τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: politisonline.com