Άνοιξε σήμερα Πέμπτη 19-11 η πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά των κληρονόμων.

Η διαδικασία της υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι τις 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι τις 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να τα επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
  • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
  • Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

Προτεινόμενα για εσάς

Πηγή: politisonline.com