Άνισα κατανέμονται στην αγορά, οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας: Οι κλάδοι με τις μεγάλες απώλειες & οι νέες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ – Politis Online

Πηγή: politisonline.com