Αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Mάιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπόλοιπα των λογαριασμών, που διαθέτουν στις τράπεζες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, άγγιξαν τα 148,35 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται σε 9,4%.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις παρουσίασαν τον Μάιο αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, με το σύνολό τους να υπολογίζεται σε 28,8 δισ. ευρώ, ενώ αυτές των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 194 εκατ. ευρώ, ήτοι στα 119,2 δισ. ευρώ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 0,7% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα, με τη μηνιαία καθαρή ροή να είναι θετική κατά 356 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 74εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στα δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον Μάιο του 2020 το συνολικό υπόλοιπο ανήλθε σε 14,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,7 δισ. ευρώ στεγαστικά, 4,3 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις, 1,5 δισ. ευρώ καταναλωτικά , 1,2 δισ. ευρώ προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις και τρία εκατ. ευρώ λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος:

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 1.9 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 4.1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -24,0% από -9,5% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 1.7 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,4% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.5 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 125 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 21,1% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.5 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 177 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 65 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 194 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.6 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,0% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: politisonline.com